Søk
Glenn Melby

Glenn Melby

Glenn Melby er 48 år og fra Saltnes. Han har erfaring som kommunestyrerepresentant, nestleder i Fast utvalg for teknikk, leder av byggekomitéen for 24 omsorgsboliger, leder av styringsgruppen for skolebruksplanen og styreleder i Råde Høyre.
- Å drive politikk er å ville gjøre en forskjell.  Mye av det vi i Råde Høyre har gjort den siste perioden, har vært å aktivt finne løsninger. Selv der planer og retningslinjer setter begrensninger, har vi prøvd å skape muligheter. 

Vi ønsker IKKE et samfunn styrt av regionalt byråkrati og  nasjonale bestemmelser. Folk flest er opptatt av å ha det bra, og har ofte gode idéer. Vi vil derfor lytte til forslag og ta i mot innsigelser på kommunale vedtak og planer. Jeg vil de neste fire årene bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk flest i Råde. 

Vi har ambisjon om å skape gode bosteder og trygge lokalsamfunn, legge til rette for næringsutvikling, sikre utvikling av en god infrastruktur av veier og jernbane og utnytte vår unike og strategiske lokalisering mellom østfold-byene.

Råde Høyre sier ja når vi kan, og nei når vi må.  En stemme til Høyre, er en stemme for fortsatt utvikling og vekst. Råde Høyre er folkets parti.