Søk
Hilde Gravnås

Hilde Gravnås

Hilde Gravnås er 34 år, fra Saltnes. Hun er tidligere kommunestyrerpresentant, vararepresentant i Fylkestinget og nåværende kvinnepolitisk leder i Østfold Høyre.

- Jeg har hjerte for hele bygda. Jeg ønsker at utviklingen skal skje der folk bor og ikke kun i sentrum. Kommunens oppgaver er å sikre innbyggerne gode tjenester. Jeg brenner for at barnehage- og skolehverdagen for kommunens unge skal være så meningsfylt og innholdsrik som mulig. Et godt aktivitetstilbud for de eldre som bor på sykehjemmet. Jeg vil jobbe hardt for å binde bygda bedre sammen med gang og sykkelvei fra Tomb til Karlshus, samt å bedre busstilbudet fra Saltnes til Karlshus.

For at en kommune skal være god å bo i og at de unge skal ønske å komme tilbake når de er blitt voksne, er det viktig at det finnes gode fritidstilbud i bygda. Råde har mange flotte lokalsamfunn og vi må sørge for at disse blomstrer.

Frivillige lag og foreninger er de som sørger for å legge til rette for ulike typer fritidsaktiviteter, de er sosiale møteplasser, sørger for integrering av nyinnflyttede. Nettopp derfor er det så viktig å lytte til deres behov og sørge for at kommunen støtter opp om dette engasjementet. Jeg ønsker at vi skal være en JA-kommune også mot frivilligheten.