Søk

Våre kandidater

Her er Råde Høyres kandidater til 6. - 10.plass

6. Ronny Wilhelmsen Hagen (35), Saltnes:

Ronny Hagen er fra Saltnes og er 35 år gammel. Han er utdannet dataingeniør og har erfaring innen IT , drift og forretning innen finansielt marked og logistikk i privat sektor. 
 
Jeg ønsker å delta i lokalpolitikken og bidra til den positive utviklingen, som Råde kommune har hatt, spesielt, de siste 4 årene. Det er mange eksempler på tiltak, prosjekter og innstilling, som tilsier at Råde Høyre fortsatt fortjener å sitte i posisjon og være ledende i arbeidet for utviklingen av potensialet i kommunen vår. 
Mantraet 'Ja når vi kan og nei når vi må' er, en sterk, viktig og effektfull innstilling for å bidra til at både ny og eksisterende næring og private kan stole på at nasjonale og regionale regelverk ses i forhold til de lokale betingelsene, samt generell fornuft.

Råde har en unik geografisk plassering i fylket, som vi må opprettholde og utvikle ved å arbeide for gode tilbud rundt kollektiv transport og annen infrastruktur, som sykkelstier, jernbane og veier. Med dette vil kommunen fortsatt være en attraktiv kommune for nye og eksisterende innbyggere - lokalt ansatte, som pendlere.

Videre ønsker jeg å bidra aktivt i prosessene rundt den vedtatte byggingen av flerbrukshall i Saltnes, samt barneskolene i Saltnes og Karlshus for å sikre gode rammebetingelser og et godt tilbud for barn, unge, idrettslag og foreninger i nærområdet. 

7. René Brest (42), Tomb:

René Brest er bosatt på Tomb, gift med Ida. Vi har et barn og en hund. Jeg er utdannet innen ledelse fra BI. Arbeider som  National Salgs- og Markedssjef i TrioVing a.s

Jeg er opptatt av vårt nærmiljø. Gode oppvekst vilkår med en god moderne skole og SFO samt fritidsaktiviteter med spennende tilbud. Jeg vil aktivt jobbe for å få et nytt skolebygg og flerbrukshall i Saltnes med økt tilrettelegging for gode fritidstilbud for barn og unge.
For kunne sikre den moderne bygda mellom byene er vi helt avhengige av en god infrastruktur slik som tog, buss, gangfelt, fiberlinjer, vann og kloakk. Dette må få full fokus de neste 4 år. Vi må sammen gjøre det attraktivt å bo i Råde.
 
I tillegg er jeg brennende opptatt av å tilrettelegge for næringsliv! Næring skaper nye jobber og økte inntekter for kommunen.
 
"Ja hvis vi kan og nei hvis vi må"

8. Tone Cecilie Fredriksen Lyche (35), Saltnes:
Jeg er mest opptatt av skole, oppvekst og kultur. Og kommunens økonomistyring.
Er også interessert å få skape arbeidsplasser i kommunen, få næringslivet til å blomstre opp i bygda mellom byene.

9. Thoreif Norum (57), Norum:

Thorleif bor på Norum gård, selger bobiler og driver egen bedrift med salg av bobiler. Har bakgrunn fra markedsføring, finans, gårds- og butikkdrift.

Råde har en strategisk perfekt beliggenhet i Østfold, med Jernbane, E6, Lufthavn, Skjærgård, Sykehus 10 minutter unna og er Østfold matfat! 

Som politisk debutant ønsker jeg å være en god ambassadør for den bygda vår, jobbe for gode løsninger som trengs for stadJeg er mest opptatt av skole, oppvekst og kultur. Og kommunens økonomistyring.
Er også interessert å få skape arbeidsplasser i kommunen, få næringslivet til å blomstre opp i bygda mellom byene.ig bedre oppvekstvilkår og eldreomsorg i kommunen vår.

10. Vilde Lockert Odden (45) Karlshus:

Jeg er opptatt av forsvarspolitikk, rusomsorg og kultur. Jeg ønsker et kultur og aktivitetstilbud til alle i bygda, uansett alder

Jeg er opptatt av at Råde skal ha et blomstrende næringsliv, med mulighet for folk å starte business med tanke på hvor bra beliggenhet vi har i forhold til Oslo/flyplass/Sverige m Gøteborg regionen. Og selvsagt skole.