Søk

Råde Høyres partiprogram 

Lurer du litt på hva vi i Råde Høyre står for? Hvorfor stemme på Høyre ved valget 13. og 14.september 2015?
  1. Råde Høyre er garantist for at det i neste valgperiode gjennomføres bygging av ny skole og flerbrukshall i Saltnes, og bygging av ny barneskole i Karlshus
  2. Råde Høyre vil jobbe for kvalitet i skolen. Vi vil styrke ressursene i skolen med blant annet å øke satsingen på IKT.
  3. Råde Høyre vil alltid lytte til Råde-folks innsigelser på vedtak tatt av kommunen. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må. Råde Høyre er folkets parti.
  4. Råde Høyre vil utnytte kommunens strategiske plassering. Råde Høyre vil satse sterkt på økt næringsvirksomhet i kommunen. Vi vil målrette forsøk på å tiltrekke oss næringer tilknyttet sykehuset på Kalnes og andre store etableringer i regionen.
  5. Råde Høyre vil skape et bedre bo- og handelsmiljø i Karlshus ved å søke omlegging av Rv 110 på utsiden av Karlshus sentrum.
  6. Råde Høyre skal jobbe for oppstart av gang- og sykkelsti fra Tomb til Råde stasjon. Vi vil også jobbe for oppgradering og videre utbygging av det kommunale VA-anlegget i hele kommunen.
  7. Råde Høyre vil fortsatt jobbe for et helhetlig busstilbud som knytter kommunen sammen. Østfolds knutepunkt - er Råde stasjon.
  8. Råde Høyre ønsker Råde-modellen innført i alle virksomheter innenfor omsorgssektoren og vi skal ha fokus på på innhold i tjenestene.
  9. Råde Høyre vil jobbe for et aktivitetstilbud for alle. Baderampe for rullestolbrukere, starte tilrettelegging av en universell utformet sti langs Vansjø og aktivitetspark i Moltemyra i Saltnes. Frivillighet - kulturliv vi alltid være viktig for Råde Høyre som blant annet Råde Parkfestival.
  10. Råde Høyre skal verne om den gode matjorda i Råde, Østfolds matfat
Er dette svaret på en av dine hjertesaker? Vi ønsker å høre din hjertesak, og gi deg vårt svar på det du brenner for. Kanskje er Høyre det som ligger ditt hjerte nærmest.