Søk

Råde Høyres løfter

Råde Høyre vil jobbe for en god skole, gode omsorgstjenester og for at bygda vår skal være et attraktivt bosted for våre innbyggere.
  • Vi skal bygge sterke lokalmiljøer og attraktive bosteder
  • Vi skal bygge en infrastruktur (vei, jernbane og gang-/sykkelveier) for framtidige behov
  • Vi er Østfolds attraktive midtpunkt for næringsutvikling
  • Vi skal gi verdige omsorgstjenester
  • Vi skal skape gode læringsmiljøer, med kvalitet i skolen og trygge barnehager
  • Vi satser på kultur og frivillighet
  • Grønne Råde - Vi tilbyr rekreasjon og fritid - fra sjø til villmark
  • Vi er Østfolds matfat
  • Vi vil ha en imøtekommende kommuneadministrasjon, som legger til rette for kunderettet saksbehandling