Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Bygging av skoler/flerbrukshall

Råde Høyre er garantist for at det i neste valgperiode gjennomføres bygging av ny skole og flerbrukshall i Saltnes, og bygging av ny barneskole i Karlshus

Kvalitet i skole

Råde Høyre vil styrke ressursene i skolen med blant annet å øke satsingen på IKT.

Lytte til Råde-folks innsigelser

Råde Høyre vil alltid lytte til Råde-folks innsigelser på vedtak tatt av kommunen. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må. Råde Høyre er folkets parti.

Satsing på næringviskromhet

Råde Høyre vil utnytte kommunens strategiske plassering og satse sterkt på økt næringsvirksomhet i kommunen. Vi vil målrette forsøk på å tiltrekke oss næringer tilknyttet sykehuset på Kalnes og andre store etableringer i regionen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram