Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Oppvekst, skoler og barnehager

Sørge for at kommunen skal ha en reell likebehandling av private og offentlige barnehager.

Aktive lag og foreninger

Rakkestad Høyre vil Prioritere gode rammevilkår for frivillige lag og foreninger, og fremheve disse som en viktig ressurs for lokalsamfunnet.

Næringsutvikling

Rakkestad Høyre vil jobbe for at næringslivet gis best mulig rammevilkår og at de skal møtes med effektive kommunale prosesser.

Teknikk, miljø og landbruk

Gå i dialog med utbyggere av mobilnett og bredbånd for å sikre innbyggerne gode dekningsforhold.

Se vår politikk

Rakkestad kommune

Østfold

Kontakt

Knut Ruud
Leder
Telefon: +4790538257

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Våre folk