Politikk

Rakkestad Høyre mener at kommunen er mer enn offentlig tjenestetilbud og administrasjon. Kommunen består i tillegg av næringsliv, frivillige lag og foreninger, kreative og initiativrike innbyggere og gode friluftsmuligheter, både sommer og vinter. For å få en positiv utvikling i Rakkestad må politikken bygges på satsing og samarbeid på og mellom disse områdene.

Våre hovedsaker

Oppvekst, skoler og barnehager

Sørge for at kommunen skal ha en reell likebehandling av private og offentlige barnehager.

Aktive lag og foreninger

Rakkestad Høyre vil Prioritere gode rammevilkår for frivillige lag og foreninger, og fremheve disse som en viktig ressurs for lokalsamfunnet.

Næringsutvikling

Rakkestad Høyre vil jobbe for at næringslivet gis best mulig rammevilkår og at de skal møtes med effektive kommunale prosesser.

Teknikk, miljø og landbruk

Gå i dialog med utbyggere av mobilnett og bredbånd for å sikre innbyggerne gode dekningsforhold.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her