Vår visjon

I Rygge er det godt å vokse opp, bo og bli gammel. Rygge er en landlig bygd i vekst og utvikling, der landskapsvernet prioriteres og jordbruk og skogbruk gis levelige vilkår.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

Rygge kommune skal være et trygt sted å vokse opp. Trygge barn er vårt felles ansvar, alle må få like muligheter.

Omsorg er medfølelse

Vi trenger alle omsorg en dag, enten i offentlig eller privat regi. Rygge Høyre vil sette brukerne i sentrum ved tilrettelagte og individuelle tilbud.

Næringsliv og samferdsel

Et velfungerende næringsliv er grunnlaget for et godt liv. Uten trygge arbeidsplasser som skaper inntekter til samfunnet, vil målet om en bærekraftig velferd ikke være mulig. Det er viktig å legge til rette for etablering av nye bedrifter og samtidig ta vare på dem som allerede er etablert i kommunen.

Solid kommuneøkonomi

En solid komuneøkonomi er grunnlaget for gode tjenester til våre innbyggere og avgjørende for å bevare lokaldemokratiet. Rygge Høyre vil aktivt bidra til å styrke kommunens frie inntekter og føre en ansvarlig økonomisk politikk, slik at Rygge forblir et attraktivt lokalsamfunn i alle faser av livet.

Se vår politikk

Rygge kommune

Østfold

Kontakt

Richard Norland
Leder
Telefon: 92252612

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Aktuelt

Rygge Høyre ønsker Tage på tinget

Situasjonen for Moss Lufthavn Rygge preget debatten på Rygge Høyres nominasjonsmøte 5 september. Et enstemmig nominasjonsmøte forventer...

"Look to Rygge"

Hele 6 av 9 resolusjonsforslag behandlet på Østfold Høyres årsmøtet 5 mars kom fra Rygge Høyres politiske verksted. ”Fjern...

Våre folk