Søk

Årsmøte 2016

Styret inviterer til årsmøte i Rygge Høyre torsdag 18 februar klokken 18.30 i våre lokaler på Dillingtoppen 21.

Forslag og saker til behandling må være styret i hende innen 4. februar kl. 12:00 på e-post til rygge@hoyreforening.no, alternativt på post til Ekebyveien 43, 1570 Dilling. 


Tid: Torsdag 18. februar kl. 18:30
Sted: Dillingtoppen 21, 1570 Dilling

Saksliste:
  1. Konstituering
  2. Styrets beretning
  3. Rapport fra kommunestyregruppa
  4. Revidert regnskap for 2015
  5. Budsjett 2016
  6. Valg av medlemmer til Styret i Rygge Høyre
  7. Valg av utsendinger til Østfold Høyres årsmøte i 2016 og valg av medlemmer til fylkesstyret
  8. Valgkomité for neste årsmøte
  9. Fastsettelse av medlemskontingent
  10. Innkomne forslag/saker
Sakspapirene sendes ut på e-post 4 februar. De som ønsker å få sakspapirene tilsendt i posten kan ta kontakt med styrets leder, Richard Norland, på telefon 922 52 612 og vil da få papirene tilsendt til oppgitt adresse.

Med vennlig hilsen,

Styret i Rygge Høyre