Søk
Tre av Rygge Høyres resolusjonsforslag til Østfold Høyres årsmøte 2016 ble vedtatt.

"Look to Rygge"

Hele 6 av 9 resolusjonsforslag behandlet på Østfold Høyres årsmøtet 5 mars kom fra Rygge Høyres politiske verksted. ”Fjern flypassasjeravgiften” fikk naturlig nok stor oppmerksomhet, men ytterligere to av Rygge Høyres resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet.
Østfold Høyres årsmøte 2016 ble avholdt i Sarpsborg lørdag 5. mars, du kan lese mer om resolusjoner og om hvem som ble ny fylkesleder på Østfold Høyres hjemmesider.

Av de ni resolusjonene som ble foreslått behandlet på årsmøtet, ble fire vedtatt behandlet.

  • Ikke slukk FM-nettet!
  • Stopp flypassasjeravgiften og bevar Moss lufthavn Rygge.
  • Kvinnehelse
  • SMB-rabatt

Her finner du Rygge Høyres opprinnelige resolusjonsforslag, klikk på lenkene for å se dem i PDF-format.

Fjern flypassasjeravgiften!
Flypassasjeravgiften er konkurransevridende, har ingen miljøeffekt og har en negativ effekt på sysselsetningen. Fjern den!

Kvalitetssikring av budsjettprosesser
For andre gang på to år har borgerlige budsjettprosesser endt med vedtak som ikke er kvalitetssikret og som har skapt stor frustrasjon i Høyres lokallag. Høyre oppfordres til å kvalitetssikre budsjettforslagene og sende nye avgifter ut på høring før eventuelle budsjettvedtak.

Omorganiser norsk luftfart og opprett et nytt luftfartsdirektorat
Tiden er overmoden for å omorganisere norsk luftfart. Dagens modell hvor Avinor både er en kommersiell aktør og forvaltingsorgan for flysikkerhet, er ikke lenger robust nok til å møte fremtidens utfordringer. Avinors forvaltningsoppgaver må legges inn under et nyopprettet Luftfartsdirektorat, og konsernet Avinor må innrettes som en ren kommersiell aktør.

Ikke slukk FM-nettet!
Stortingets vedtak om å slukke FM-nettet til fordel for DAB er et kroneksempel på hvor galt det kan gå nå politikere prøver å vedta en teknologisk utvikling fremfor å legge til rette for den. Det vil være meningsløst at Norge som eneste land i verden skal slukke FM-nettet til fordel for en teknologi som allerede er utgått på dato.

Innfør SMB-rabatt for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter
SMB-rabatten innebærer at bankenes kapitalkrav på utlån til små og mellomstore bedrifter reduseres. Norge er egentlig pålagt av en forordning fra EU om å gjøre dette, men regjeringen har uttalt at de ikke ønsker å innføre rabatten i Norge. Resten av Europa har innført SMB-rabatten, noe som betyr at norske bedrifter får dårligere vilkår på utlån enn våre naboland.

Nasjonalt servicetorg for å motvirke digitalt utenforskap
Ny teknologi har gjort livet for mange av oss både enklere og mer effektivt, men ikke for alle. Jo mer vi fornyer, forenkler og forbedrer, desto mer øker forskjellen mellom de som mestrer vår nye digitale hverdag, og dem som faller utenfor. Vi ønsker oss et samfunn som skal handle om mennesker ikke milliarder. Da trenger vi en nasjonal servicetjeneste som setter kommunale servicetorg i stand til å yte personlig bistand innenfor alle offentlige tjenester, både kommunale og nasjonale.