Søk
Politisk verksted i Rygge
Statssekretær Jardar Jensen og Rygge Høyres ordførerkandidat Harald Fløgstad

Politisk verksted

Ordførerkandidat Harald Fløgstad kunne fredag 13. mars ønske Statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet og et godt oppmøte fra Rygge Høyres medlemmer velkommen til to dager med politisk dugnad. Temaet for møtet var med utgangspunkt i vedtatt program, å finne frem til de gode og tydelige hjertesakene som vi skal vinne valget i Rygge med.

Rammen for møtet var ærverdige gamle Dilling mølle, et av de eldste næringsbyggene i kommunen. Og Team Rygge – våre nominerte til kommende kommunevalg – kunne by på stort engasjement og gode løsninger. 

Rygge politisk verksted Det ble satt av rikelig med tid til spørsmål, og statssekretæren svarte på dem alle.

Uansett hvilke hjertesaker vi velger å gå til valg på, vil den pågående kommunereformen ha stor betydning for både muligheter og valg av løsninger. Statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommunereform som sitt hovedansvarsområde, og gikk i sitt foredrag gjennom både historien bak reformen, og mer detaljert gjennom behovet for den. 

Hovedbudskapet er at dagens mer enn 50 år gamle organisering av kommunale oppgaver har utspilt sin rolle og er overmoden for endringer. Kommunegrensene som ble dratt opp på begynnelsen av 60-tallet, og vedtatt i 1965, harmonerer ikke lengre med hvordan vi bor, jobber og lever. 

Hovedmål for endringene er å sikre 1) gode og likeverdige tjenester, 2) helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, 3) bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, 4) styrket lokaldemokrati.