Søk

Åpent møte: Klimaendringene - vår skyld?

Skyldes endring av klimaet menneskeskapt CO2? Fysiker Stein Storlie Bergsmark fra Klimarealistene og Dr. Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt møtes til debatt.

Rygge Høyre inviterer til åpent møte omkring ett av dagens aktuelle spørsmål.

Til å presentere begge sider av temaet så kommer fysiker Stein Storlie Bergsmark fra Klimarealistene og Dr. Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt.

Som moderator stiller Prof. Dr. Nils Christian Stenseth fra Universitetet i Oslo.