Søk

Rygge Høyre årsmøte 2016

Rygge Høyre avholder ordinært årsmøte torsdag 1. desember 2016 kl. 18:30 i kommunestyresalen på Rygge Rådhus. Alle medlemmer ønskes velkommen. 

Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter forutsatt innbetalt medlemskontingent. 

Forslag og saker som ønskes behandlet, må være styret ihende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
 • Styrets beretning
 • Rapport fra kommunestyregruppen
 • Sist revidert regnskap
 • Valgkomiteens innstilling på valg av
 1. Leder  ikke på valg
 2. Nestleder  på valg
 3. Styremedlemmer  to medlemmer på valg
 4. Vararepresentanter  to medlemmer på valg
 5. Revisorer  to medlemmer på valg
 6. Utsendinger med vararepresentanter til fylkesorganisasjonens årsmøte
 • Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte
 • Medlemskontingent
 • Saker som Fylkesstyret eller Sentralstyret forelegger
 • Innkomne forslag/saker

Det foreligger nye fellesvedtekter vedtatt av Høyres Sentralstyre i juni. Disse vil bli fremlagt på årsmøtet for ratifisering.

Saksliste og sakspapirer vil bli sendt medlemmene per epost i god tid før årsmøtet.