Søk

Rygge Høyre Gruppemøte

Rygge Høyre gruppemøte, mandag 5. september 2016 kl 18:30 på Rygge Rådhus, Kantinen. 

Rygge Høyres gruppemøter er åpen for alle medlemmer av lokallaget. Medlemmer har talerett men ikke stemmerett på gruppemøtene.