Søk

Rygge Høyre Gruppemøte - budsjettmøte

Rygge Høyre gruppemøte, lørdag 12. november 2016 kl 09:00 på Dillingtoppen 21.

Budsjettmøte

Rygge Høyres gruppemøter er i utgangspunktet åpen for alle medlemmer av lokallaget. Medlemmer har talerett men ikke stemmerett på gruppemøtene. 

Budsjettmøtet er kun åpent for kommunestyregruppen og tillitsvalgte i Rygge Høyre.