Politikk

Rygge skal beholde sin identitet med bygdetunet som samlingssted. Men dagens krav til kvalitet i tjenester krever mer enn hva kommunen vil være i stand til å tilby i fremtiden. Rygge Høyre vil derfor gå inn for samtaler med én eller flere nabokommuner for å vurdere en sammenslåing.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

Rygge kommune skal være et trygt sted å vokse opp. Trygge barn er vårt felles ansvar, alle må få like muligheter.

Omsorg er medfølelse

Vi trenger alle omsorg en dag, enten i offentlig eller privat regi. Rygge Høyre vil sette brukerne i sentrum ved tilrettelagte og individuelle tilbud.

Næringsliv og samferdsel

Et velfungerende næringsliv er grunnlaget for et godt liv. Uten trygge arbeidsplasser som skaper inntekter til samfunnet, vil målet om en bærekraftig velferd ikke være mulig. Det er viktig å legge til rette for etablering av nye bedrifter og samtidig ta vare på dem som allerede er etablert i kommunen.

Solid kommuneøkonomi

En solid komuneøkonomi er grunnlaget for gode tjenester til våre innbyggere og avgjørende for å bevare lokaldemokratiet. Rygge Høyre vil aktivt bidra til å styrke kommunens frie inntekter og føre en ansvarlig økonomisk politikk, slik at Rygge forblir et attraktivt lokalsamfunn i alle faser av livet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her