Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Sarpsborg skal være miljøby

Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune i å ta i bruk ny og miljøfremmende teknologi.

Næringsliv

Sarpsborg Høyre vil bidra til god samhandling mellom næringslivet, høyskolemiljø, Inspiria og kommunen.

Samferdsel

Sarpsborg Høyre vil at kollektiv-, gang og sykkeltilbudet må være så godt tilrettelagt at det er et naturlig valg fremfor privatbilen i dagliglivet.

Arealpolitikk

Sarpsborg Høyre vil stille arkitektoniske krav til prosjekter i forbindelse med urbanisering av byen, samtidig som byens intimitet og identitet ivaretas.

Se vår politikk

Sarpsborg kommune

Østfold

Kontakt

Marit Kildedal
Leder
Telefon: +4795133657

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Aktuelt

Møteplan 1. halvår

Her er oppdatert møteplan  (pr. 19.januar 2017) og  informasjon om planlagte møter i regi av Sarpsborg Høyre og politiske møter i...

Jernbanetrase

Onsdag 7. desember behandlet Sarpsborg Bystyre planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercity dobbeltspor...

Våre folk