Aktuelt

Jernbanen må krysse Glomma «nord for nord», lengst mulig oppstrøms fra Sarpsfossen.

18.08.2017

Vi må revurdere plasseringen av stasjonsområdet i Sarpsborg, det en nå dette toget går. Som kjent har Høyre i Sarpsborg hele tiden konsekvent og ufravikelig arbeidet for den rette linje for dobbeltsporet gjennom Østfold. Tidlig i vår ble det klart fra samferdselsdepartementet at dette ikke ville kunne være en farbar vei. InterCity løsningen ble endelig vedtatt. Som folkevalgte har vi da to...

Sprer ordføreren bevisst usannheter for å skape utrygghet rundt Høyres politikk?

10.05.2017

3. mai hadde Sarpsborg Arbeiderblad en artikkel om hvordan Sarpsborg kommune forholder seg til de øremerkede midlene regjeringen har gitt for å styrke lærersatsingen fra 1.–4. trinn i barneskolen. Gruppeleder for Sarpsborg Høyre, Ann-Hege Indrevoll, og undertegnede var kritiske til at disse midlene som kunne ha gitt 10 flere lærerstillinger endte opp med 3 færre, og ga også uttrykk for vår...