Jernbanen

Det har vært  stor aktivitet og interesse rundt dobbeltspor gjennom Østfold lenge. Fortsatt står flertallet, ledet av Arbeiderpartiet, på en InterCity-løsning som befolkningen blir mer og mer skremt av, når konsekvensene nå avdekkes.

Fortsatt er Høyre i Sarpsborg sterkt imot at den nye traséen skal pløye seg frem etter sporet fra 1879, som om det ikke har vært noen byutvikling de siste 137 år. Fortsatt sier samferdselsminister Solvik-Olsen at han er villig til å få utredet den rette linje, som går utenom både Sarpsborgs og Fredrikstads sentra hvis, og bare hvis departementet får en klar oppfordring om det fra bystyret i Sarpsborg. Det er altså ennå tid til å snu, men tiden er i ferd med å renner ut.

Det er svært positivt med modernisering av jernbanenettet. Det er miljøvennlig og fremtidsrettet. Det er en stor investering. Vi skal nå se 150 år fremover. Befolkningen vil fortsette å øke både i Sarpsborg og Fredrikstad. Vi får økende samkvem mellom byene. Et slikt moderne befolkningssentrum trenger kun én sentralbanestasjon, med god lokal kommunikasjon og tilgjengelighet. En løsning med rett linje vil derfor kunne gi oss alle fordelene, samtidig som det skåner bykjernene.

Hovedproblemene med å velge InterCity-løsningen opplever jeg i dag som følgende:

  1. Dobbeltsporet, med sikkerhetssone, vil bli minst 60 meter bredt. Dette må gjerdes inn. Det vil bety at mellom 500 og 600 boliger til sammen må eksproprieres, fraflyttes og rives. Hvor mange mennesker dette vil berøre i byene våre, vet jeg ikke. Næringsvirksomheter og skoler må flyttes. Nå kommer kartene ut så folk kan følge med om deres nærmiljø blir involvert.
  2. Utfordrende grunnforhold, leire og dårlig fjell samt hensyntagende til fornminner vil gjøre prosjektet både usikkert og ukontrollerbart. Det vil sannsynligvis ta lengre tid enn den rette linje, inkludert forsinkelsen som kommer fordi politikerne til nå bevisst har forsøkt utredningen. Jeg tør ikke tenke på kostnadene.
  3. Når traseen står ferdig vil alle godstog også bli ledet gjennom byene med den ekstra belastningen det medfører.

I Sarpsborg bystyre begynner møtet førstkommende torsdag kl 12:00. Det blir et langt møte med mange viktige saker. Den tolvte saken på dagsordenen er «Revidert samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma». Dette er egentlig en gladsak, med stor oppslutning fra de fleste politiske miljøer.

Dessverre er InterCity-utbyggingen omtalt i sakskomplekset som en allerede avgjort sak. Her er det vi nå har anledning til å tenke oss om. Høyre kommer til å fremme et forslag, som vi gjorde i formannskapet, om at vi vedtar denne reviderte planen under forutsetning av at utbyggingsprosjekter knyttet til jernbanetrase går i rett linje. 

 

Harald G. Rønneberg

Bystyrerepresentant Høyre