Drømmen

Nå i 2016 feirer byen min Sarpsborg 1000 år. Jeg har fått lov til å være en liten del av det politiske liv i 9 år. En spennende reise og jeg trives! Har jeg fått til noe?

Det må vel andre bedømme, men drømmene mine har jeg snakket HØYT om. Byen skal vokse, gi trygghet, gjøre meg stolt, skape, gi utfordringer og være best i VERDEN på byutvikling og kunnskap. Den skal være grønn, ryddig og ose av energi, folk i bevegelse i spennende byrom. Alt dette vil gjøre at andre ser til SARPSBORG. I mine drømmer tenker byen min nytt og tenker stort!! De fleste som leser dette smiler nok litt og rister på hodet.

” Drømmer er det som faktisk driver oss fremover..."

Derfor er drømmer og mål viktige.

Så er det jeg lurer på hvorfor finnes det ikke tomter i kommunen min? Da jeg ble innvalgt i bystyret startet jeg dag 1 med å snakke om planer for boliger, for med et nytt Sykehus på Kalnes ville behovet for boliger øke betraktelig. Dette ble tilbakevist gjennom rapporter som viste at det ville ta minst 10-ti år før noen av de ansatte på Sykehuset ville tenke på ny bolig. Jeg har også nevnt gang på gang behovet for store og eksklusive leiligheter. Vi har i perioder vegring for å tenke store tanker. Dette har resultert i at mange har funnet sine boligdrømmer i kommunene rundt oss.

Er det slik at ledende politikere med bestemmelsesrett ikke har planlagt dette godt nok eller ikke har våget og tenke stort? Har de ikke forstått at folk har lyst til å komme til Sarpsborg, bosette seg her og tilføre oss kunnskap og inntekter. Planene i kommunen for hvor folk skal bo har ikke vært dristige, nytenkende og grensesprengende nok. Dessuten planlegger vi der vi, som bestemmer, mener at folk skal bo, ikke der de som skal bosette seg ønsker å bo.

Nå får kommunen snu seg fort!!! Se mulighetene og ikke stengslene. Vil folk flytte til VERDENS beste by så skal det ikke stå på oss. Dette skal vi få til. Kjære dere som styrer både politisk og administrativt, SETT I GANG!! Jeg sitter dessverre på feil "stol", men uttalelsesrett det har jeg. Ting tar tid og det vet jeg, men jeg liker ikke at folk som ønsker å bosette seg her ikke har noe tilbud. Tror nok at dere ikke har tenkt stort, planlagt og hatt smarte tanker i hodet på en gang. Det er FARLI DET !

Grete Moræus Stray

Bystyrerepresentant for Høyre