Gråt ikke over spilt melk!

Dette er vel ordtaket vi bør bruke over Torget!! Det er liten hensikt å «gråte» over det som er gjort eller ikke gjort. Fra den morsomme presentasjonen vi fikk om de grønne og blå linjene til det vi nå har fått er «ille langt» kan du si!!  Imidlertid så er det flere folk på torget nå enn tidligere. Det er godt å se.


Nå er det faktisk slik at byens rom alltid er i stadig forandring. Det er en del av det å forme og leve. Det at vi etter hvert fikk flaggstenger, flere krakker og blomsterurner er så deilig. Trærne som rammer inn torget er fantastiske. Folk sitter, prater og hygger seg. Noen spiser på utestedene og andre bare observerer. Det er mye underholdning og menneskekunnskap en får av bare å se hvordan andre er og hva folk gjør. En kan også lære gjennom å legge merke til hvilket mønster en selv følger.

Nå endelig skal en kalle en spade for en spade. Det vil si, nå blir ellipsene bort fra Torget. De har jo aldri funket og historiene er mange. Det fryder et HØYRE-hjerte at de grep som nå skal tas er det Høyre ønsket i 2014 da saken sist var oppe. Da hadde vi spart litt over 500 000.  Vel, gjort er gjort og spist er spist. Torget kommer inn i en ny fase! Ellipsene blir borte, stener eller andre ting skal tette hullene.

Det som blir gjort vil bli bra for nå har vi lært, tror jeg. Jeg har jo en ønskeliste som jeg skal fortelle i korridorene:

Spennende og godt lys

Aktivitets ting for barn og voksne

Ha flerbruk og årstid i bakhodet!

Handel skaper byer, men også torg

Opp i alt dette så er det viktig å ha et byrom som også har plass til tusener av folk slik som nyttårsskiftet 2015/16.

Flott med en by som har rom for også de store anledningene, som rendyrker profilen, skaper og forandrer samtidig som gjenkjennelsen ligger i bak det hele. Vi er inne i en periode hvor planene skal formes, hvor byer er det som vokser. Folk elsker å bo og leve i byer. Dette må vi være klare på, tenke stort, smart og dristig.  De grep som tas skal forme fremtidens Sarpsborg. Da må det lyttes, utveksle tanker og anerkjenne at også en liten HØYRE-dame eller stor AP kar har fornuftige og klare «veier». Det er hevet over en hver tvil at samtaler rundt bordet, på gatehjørnet eller over kaffekoppen eller glasset er viktig! Alle trenger vi påvirkning, prøve ut våre synspunkter og prøve ut de tanker vi har før vi skal ta avgjørelsen. Da må de som har makt også lytte til folk flest. Slik får vi kunnskap, dybde og erfaringer.

Torget vårt må bli det møterommet vi ønsker. Her skal nettopp «verdensproblemene» drøftes og løses, handel og vandel, folk på vei i livet både i starten og mot avslutningen.  Så bør vi jo søke dit også vi som tar de avgjørende beslutningene og ikke bare når det er valgkamp, eller stand. Vi må bevege oss ute, se, oppleve og prøve ut!! Torget skal til en hver tid gjenspeile byens puls.

Grete Moræus Stray, bystyrerepresentant Sarpsborg Høyre