Høyres kvinnekonferanse 2016

Høyres Kvinneforums vårkonferanse, som ble avholdt i Oslo i helgen, var det størst noen gang med over 100 damer påmeldte. På Sarpsborg-benken var Grete Moræus Stray og Marit Kildedal på plass og applauderte avtroppende leder Julia M. Brodtkob som åpnet konferansen.

Hovedtema for konferansen var hverdagsintegrering:

På programmet la vår kulturminister Linda H.Helleland vekt på invitere innvandrere med i lag og foreninger i kommune -Norge for å skape nettverk og bli kjent med hverandre.

 

Kommunalminister Tore Sander informerte om kommunesatsingen for å tilrettelegge for bolig, utdanning og arbeid.

 

Kunskapsminister Thorbjørn R. Isaksen  understreket viktigheten med tilrettelegging for innvandrere i skole og utdanning.

 

Så entrer vår populære integreringsminister Sylvia Listhaug podiet med stående applaus fra salen.

Hun forklarte hvorfor man nå foreslår de mange innstramminger i asylpolitikken og la vekt på at de som har rett til opphold raskt skal få starte på en god integrering ute i kommunene.

 

Da Svein Mollekleiv, president i Røde Kors entrer podiet med film og bilder fra deres arbeid var vi både stolte og varme i alle våre "BLÅ" kvinne-hjerter.

 

KRF`s Kjell Ingolf Ropstad og Ordførere i Lindesnes  la vekt på viktigheten av arbeidet du og jeg kan bidra med for hverdagsintegrering i praksis !

 

Kvelden ble avslutted med god mat i godt, BLÅTT Høyre-lag  .. Og med ideer i arbeidet med flere "Muligheter for alle"!