Hva mener innbyggerne i Sarpsborg om rett linje?

Det er viktig i demokratiet at vi politikere tør å ta avgjørelser som vi mener er riktige på tross av at de kan være upopulære i øyeblikket. Disse avgjørelsene vil vi ta ut ifra politisk ståsted, strategi og gitte løfter. På denne måten vil vi drive prosessene fremover og samtidig stå til ansvar for våre handlinger. Ansvaret topper seg ved hvert valg. Da vil partiene bli målt av velgerne og få klar beskjed av folket om de er innafor eller utafor. Klarest faller øksen ved kommunevalget der det er mulig å kumulere.


I Høyre i Sarpsborg mener vi som kjent at løsningen med dobbeltspor gjennom sentrum, stasjon på samme område som i dag, og videre linje over fossen, vil by på så mange utfordringer at det er best å tenke seg om nå, før bordet fanger. Vi planlegger for 150 år fremover, da synes det rart å kopiere det som var løsningen for 150 år siden. Vi får mye pepper for at vi nå vil bruke mer tid på utredninger for å være sikre på å finne den beste løsningen. Mon ikke en ny vurdering vil konkludere med en trasé for dobbeltsporet som både er billigere og raskere å bygge enn dagens foretrukne InterCity løsning? Vi er bekymret for konsekvensene dagens flertallsløsning vil få for byen vår etter hvert som byggeprosessen skrider frem.

I denne saken føler jeg sterkt at vi har flertallet av innbyggerne med oss. Det er vi som føler pulsen på byen. Men sikker kan jeg jo ikke være. Det er så vidt jeg vet ikke tatt opp en grundig meningsmåling i moderne tid i Sarpsborg.

Jeg abonnerer på SA, både papir og elektronisk. Det er viktig med en god lokalavis. Det er jo også i SA at denne diskusjonen utfolder seg sterkest. Her forleden ble jeg invitert til å delta på en markedsundersøkelse om SA og SAs produkter. Det er ikke alle spørreundersøkelser som kommer i e-mail kassen som er verdt å bruke tid på. Mye er fordekt reklame og annet snusk. Men denne satte jeg i gang med direkte. Jeg vil gjerne gi mitt bidrag til SA, så de kan finslipe produktet for Sarpsborgs innbyggere. Jeg er redd det ikke var til mye hjelp, for jeg er Ole Brum. Jeg vil ha papirutgaven hver dag til frokosten. Jeg vil ha kryssord og sudoku; da må det være papir. Jeg vil ha hyppige oppdateringer på web gjennom dagen. Jeg vil i hvert fall ha mulighet til å lese neste dags komplette utgave klokken elleve om kvelden, straks jeg kan laste den ned på telefonen eller nettbrettet. Ja takk, alt sammen.

Så til slutt kom spørsmålet som ikke hadde noe med avisproduktet å gjøre: «Hvilken trasé foretrekker du for dobbeltsporet?». Hurra, nå kommer endelig en god indikasjon på hvor vi står! Vel syntes jeg at svaralternativene ikke var helt optimale siden kun Rolvsøy-alternativet var satt opp som rett linje. Pytt, pytt, nå får vi snart et bilde på stemningen i byen. Vel blåst, SA.

Jeg venter i spenning.

Harald Rønneberg

Bystyrerepresentant HØYRE