Interpellasjon 

I bystyremøtet 16. juni fremmet Marit Kildedal en interpellasjon om reduksjon av sykefravær.

Reduksjon av sykefravær!

Høyt sykefravær kan skape et dårlig arbeidsmiljø og gå utover innbyggere som trenger velferdstjenester. I tillegg innebærer det store kostnader for kommunen.

Ferske tall fra kommuneorganisasjonen KS viser et sykefravær på 9,8 prosent blant faste ansatte. Det er langt unna målet i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, der kommunene siden 2001 har forpliktet seg til å jobbe for et sykefravær på 6,7.

Sarpsborg har de siste tre årene ikke lykkes med å få ned sykefraværet som viser:

2013: 8,9%

2014: 8,7%

2015: 8,9%

Spørsmålet til ordføreren er hvilke tiltak han vil gjøre for å redusere sykefraværet i kommunen slik at innbyggerne  på sikt ikke får kutt i sine velferdstjenester.

Høyre fremmet følgende forslag som ble nedstemt:

  • Bystyret ber administrasjonen utarbeide en konkret handlingsplan med måltall for 2017-2020 for å redusere sykefraværet i kommunen.
  • Rådmannen bes i budsjettprosessen prioritere midler til å forsterke lederopplæringen med tyngde på klar og tydelig ledelse og økt trivsel blant personalet.

Marit Kildedal

Bystyremedlem Sarpsborg Høyre

Marit Kildedal

Bystyremedlem Sarpsborg Høyre