Gi mulighet til de som skaper!

Vi må gi muligheter til de som skaper, slik at flere sarpinger får trygge og nye arbeidsplasser.

Formuesskatten er blitt en særnorsk skatt på arbeidsplasser eiet av nordmenn. Skatten rammer bare norske private eiere – ikke bedriften med utenlandske eiere som konkurrerer i det norske markedet, og heller ikke offentlig eide arbeidsplasser. Skatten diskriminerer derfor norske privateide arbeidsplasser.

Når bedrifter selges, enten fra Orkla, LO eller andre eiere, ser vi at det ikke finnes et norsk eiermiljø som har muskler til å kjøpe levedyktige norske bedrifter. Resultatet blir at norske bedrifter havner på utenlandske hender. De utenlandske eierne er ikke like avhengige av å tappe bedriften for utbytte hvert år, ettersom utenlandske eiere av norske selskaper ikke betaler formuesskatt. Ironisk nok kan det være mer positivt for bedriften å ha utenlandske eiere. Men det er ikke vanskelig å forstå at det for mange lokalsamfunn og staten er mer positivt for norsk næringsutvikling om norske bedrifter kan fortsette å ha norske eiere. Da mener vi i Høyre at vi ikke kan ha et skattesystem som motarbeider norsk eierskap.

Norske grûndere har bygget opp en bedrift, og ofte overført overskuddet tilbake i bedriften for å få råd til maskiner, teknologi, råvarer og annet som er nødvendig for å drive verdiskaping. I enkeltes politiske øyne er traktorer, frysebokser, maskiner, butikkinnredninger og lageret av usolgte varer en stor formue som må skattlegges med formueskatt. Høyre vet at det betyr at bedriften må tappes for kapital gjennom utbytter. I tillegg er det slik at man betaler formueskatt selv om bedriften går med underskudd! Da må man tappe egenkapitalen som i stedet kunne vært brukt som egenkapital for nye investeringer, og dermed tryggere og mulig skape enda flere arbeidsplasser.

Behovet for å ha et konkurransekraftig næringsliv som kan skape verdier i samfunnet er større en noen gang. I dag hvor næringslivet har dårligere tilgangen til kapital i markedet kan formueskatten bety »kroken på døren» for mange små og mellomstore bedrifter.  Formuesskatten er ikke først og fremst et problem for eiere som Stein Erik Hagen og Petter Stordalen, men for gründere, småbedriftseiere og deres ansatte ute i lokalsamfunn som Sarpsborg.

Marit Kildedal

Leder

Sarpsborg Høyre