Sarpsborg Høyre har ambisjoner for elevene våre!

I Sarpsborg kommune gjøres mye godt arbeid i skolesektoren. Resultatene for 2015-2016, fra www.udir.no, viser at utviklingsmulighetene er store og er tilstede. Tabellen under viser hvor mange prosent av elevmassen skårer på de forskjellige nivåene:

Av resultatene kommer det tydelige frem forbedringspotensialet for Sarpsborg kommune. Det er på de laveste nivåene (1-2) og de høyeste (4-5) hvor Sarpsborg elevene skårer dårligst i forhold til både fylket og landet.

Læreren er den viktigste faktoren for bedre læring og resultater. I 2016 håper vi at enda flere lærere i Sarpsborg kommune, søker om etter- og videreutdanning. Målet med dette er å løfte flere elever fra de laveste mestringsnivåene samt få flere til de høyeste mestringsnivåene. Derfor må vi satse enda mer på kunnskap i skolen. Vi vil gi elevene våre de beste forutsetningene for fremtiden.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har varslet at det neste år kommer en stortingsmelding om norsk skole. Den norske kunnskapsskolen skal gi like muligheter til alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Stortingsmeldingen har som mål å jevne ut forskjellene vi ser i dagens Skole-Norge samt øke kvaliteten. Vi må vurdere å etablere en nedre grense for skolekvalitet basert på flere indikatorer i tillegg til resultater på nasjonale prøver og eksamensresultater.

Sarpsborg Høyre har høyere ambisjoner for elevene og innbyggerne våre!

Bujar Shala, bystyremedlem Sarpsborg Høyre