Verneplikt for alle!

Det er med stor glede vi kunne motta nyheten om at nå skal alle gutter som jenter innkalles til sesjon!


Lovendringen om kvinner i Forsvaret trådte i kraft 1. januar i år. Det innebærer at alle kvinner i Norge nå også er vernepliktige. Tidligere har kvinner som er kjent tjenestedyktige på sesjon og innkalt til førstegangstjeneste, hatt mulighet til å velge bort å tjenestegjøring. Det er ikke lenger mulig.

Jenteligaen i Sørøystyrken var noen av de få kvinnelige soldatene som var i kamp på norsk jord - og kvinnenes deltakelse i motstandsarbeidet under den tyske okkupasjonen er en viktig innsats som ofte blir glemt.  I dag ser vi at norske styrker er involvert i andre typer oppdrag en tidligere.  Forsvaret har gjennomgått en enorm forandring og er nå i hovedsak tilpasset et internasjonalt bilde – nå også med livet på spill i væpnede aksjoner.

Men den allmenne verneplikten er dessverre uthulet og færre og færre av dagens unge må i militæret. Mange unge som gjerne ønsker å delta blir også dessverre avvist. Det er ikke plasser nok. Kanskje er det slik- at forsvaret slik det var før - hvor alle som ville og evnet kunne trekke i Kongens klær-  også hadde en sosial funksjon i tillegg til den rent forsvarsmessige.

Unge menn og nå kvinner som får mulighet til å klare seg alene sammen med andre, lære seg verdien av samarbeid og innse – at mangfold er en styrke!

Dagens Norge er svært forskjellig fra førtitallets. Vi har i dag et samfunn som er etnisk og kulturelt mye bredere enn før, hvor integrering er et tema som til stadighet går igjen i samfunnsdebatten. Vi ser tendenser til etnisk segregering og fremmedgjøring – hvor ungdom måler krefter og søker respekt på måter som samfunnet ikke kan eller skal akseptere. Tenk da hvilken effekt en allmenn verneplikt kunne hatt for gjensidig respekt og vennskap - på kryss av kjønn, etniske og kulturelle forskjeller i dag.

Det er virkelig en spennende tanke! 

Marit Kildedal, foreningsleder Sarpsborg Høyre