Vår visjon

Som Skiptvetpatrioter ønsker vi at Skiptvet skal være med å styrke Indre Østfold som region.

Våre hovedsaker

Gode vekstvilkår

Skiptvet Høyre vil sikre gode oppvekstmuligheter og arbeide for at barn og ungdom har gode barnehage- og skoletilbud med utviklingsmuligheter som stimuleres ved et godt faglig miljø i trygge omgivelser. Barnas utvilking skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte.

Kvalitet i omsorg

Omsorgstilbudet er under stadig endring, og det blir viktig at hver enkelt brukers behov er i sentrum når tjenesten skal gis. Alle skal oppleve trygghet ved omsorgsbehov og møtes med respekt og verdighet.

Se vår politikk

Skiptvet kommune

Østfold

Kontakt

Anne-Beate Larsen
Leder
Telefon: +4794983618

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Våre folk