Politikk

Som Skiptvetpatrioter ønsker vi at Skiptvet skal være med å styrke Indre Østfold som region. Vi mener at den beste muligheten for Skiptvet er å inngå i en større kommune med våre naboer.

Våre hovedsaker

Gode vekstvilkår

Skiptvet Høyre vil sikre gode oppvekstmuligheter og arbeide for at barn og ungdom har gode barnehage- og skoletilbud med utviklingsmuligheter som stimuleres ved et godt faglig miljø i trygge omgivelser. Barnas utvilking skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte.

Kvalitet i omsorg

Omsorgstilbudet er under stadig endring, og det blir viktig at hver enkelt brukers behov er i sentrum når tjenesten skal gis. Alle skal oppleve trygghet ved omsorgsbehov og møtes med respekt og verdighet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her