Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen. Trøgstad kommunes motto er «Triv’lige Trøgstad».

Våre hovedsaker

Næringliv og landsbruk

Vi ønsker at kommunen skal bli en sterkere støttespiller for alle som vil drive næring i kommunen. Det er viktig at kommunen er en sterk JA­ kommune for næringslivet og landbruket.

Helse og omsorg

Trøgstad Høyres helse- og omsorgspolitikk setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Trøgstad Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs, og vi ønsker å satse på de ansatte og la dem væremed på å utvikle kommunehelsetjenesten.

Natur og friluftsliv

Friluftsliv skaper glede og fysiske utfordringer og er dermed viktig i forhold til både fysisk og psykisk helse. Som en bygdekommune er naturen og friluftslivet noe av det viktigste vi har.

Politikk og lokaldemokrati

Trøgstad Høyre vil føre en langsiktig og ansvarlig poltikk for Trøgstad kommune. Det er viktig for Trøgstad Høyre at innbyggerne og de ansatte i kommunen blir inkludert i de politiske prosessene.

Se vår politikk

Trøgstad kommune

Østfold

Kontakt

Ståle Frøshaug
Leder
Telefon: +4790580117

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Aktuelt

Går for en Trøgstad-pakke

Etter at Trøgstad Høyre gikk ut i Smaalenene Avis, med at vi vil bygge flere sykehjemsplasser ved Trøgstadheimen. Har det kommet flere...

Våre folk