Går for en Trøgstad-pakke

Etter at Trøgstad Høyre gikk ut i Smaalenene Avis, med at vi vil bygge flere sykehjemsplasser ved Trøgstadheimen. Har det kommet flere utspill og spørsmål fra Trøgstad Senterparti i avisen. Her er svar fra ordførerkandidat Christian Granli

Vi må gå for en Trøgstad-pakke

Onsdag 26.05. hadde Trude Johanne Svenneby fra Senterpartiet et innlegg i avisen, hvor hun stilte en del spørsmål:

  1. De skal rehabilitere skolen, bygge på u-skolen og bygge ny hall sammen med idretten?
  2. De skal bygge ny barnehage i Båstad?
  3. De skal bygge og drifte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
  4. De skal nå også ha en storstilt utbygging på Heimen?

Svar:

  1. Vi har fremmet forslag for kommunestyret vedrørende et forprosjekt på rehabilitering når det gjelder skolen. Dette støttet ikke SP. Leser man rapporten ser det ut til at vi kan få en rehabilitering på dagens skole til en langt lavere pris enn ved å bygge en ny. Vi har ikke fremmet noe forslag om å bygge på u-skolen.  Ja, vi ønsker å få til et samarbeid med idretten om å bygge på hallen som et OPS prosjekt. Dette vil medføre en lavere investeringsramme, og dermed behov for en lavere E-skatt.  
  2. Ja, ny barnehage i Båstad er det bred politisk enighet om.
  3. Trøgstad Høyre gikk på valg i 2011 med at vi ville bygge ny bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette fikk vi igjennom i kommunestyret høsten 2011. Dette skal finansieres ved at brukerne kjøper eller leier boligen. At Svenneby stiller spørsmål rundt drift blir underlig. Vi drifter i dag boligene i Parkveien av det kommunale driftsbudsjettet, og disse vil bli avviklet når nye boliger er på plass.
  4. Vi ønsker at kommunen utreder de gamle planene for Heimen. En massiv utbygging har vi aldri nevnt.
     

Behovet for å ruste opp eldreomsorgen er noe av årsaken til at vi mener skoleprosjektet blir for dyrt. Vi ønsker en «Trøgstad-pakke» der vi ivaretar behovene til flere mennesker. Det er viktig at Trøgstad er en god oppvekstkommune, men vi mener det er viktig at kommunen også er et fint sted å bli gammel. E-skatten rammer de fleste av oss, da er det også naturlig at inntektene fra den kommer flere til gode. Da er det enklere for Høyre å akseptere en E-skatt. Det blir ikke riktig å gjennomføre historiens største investering samtidig som vi i økende grad sender våre eldre ut av kommunen og stabler dem sammen på dobbeltrom. 

Vi gikk til valg på ikke å innføre E-skatt, slik som SP gikk på valg på at Trøgstad skal være blant de beste kommunene når det gjelder eldreomsorg. Forskjellen er at vi holder det vi lover.

Christian Granli

Ordførerkandidat, Trøgstad Høyre