Politikk

Trøgstad Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk for å kunne redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den helt. Den største utfordringen for Trøgstad de neste fire årene er situasjonen ved Trøgstadheimen. Trøgstad Høyre vil rehabilitere og bygge på Trøgstadheimen. Dette må skje så fort som mulig.

Våre hovedsaker

Næringliv og landsbruk

Vi ønsker at kommunen skal bli en sterkere støttespiller for alle som vil drive næring i kommunen. Det er viktig at kommunen er en sterk JA­ kommune for næringslivet og landbruket.

Helse og omsorg

Trøgstad Høyres helse- og omsorgspolitikk setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Trøgstad Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs, og vi ønsker å satse på de ansatte og la dem væremed på å utvikle kommunehelsetjenesten.

Natur og friluftsliv

Friluftsliv skaper glede og fysiske utfordringer og er dermed viktig i forhold til både fysisk og psykisk helse. Som en bygdekommune er naturen og friluftslivet noe av det viktigste vi har.

Politikk og lokaldemokrati

Trøgstad Høyre vil føre en langsiktig og ansvarlig poltikk for Trøgstad kommune. Det er viktig for Trøgstad Høyre at innbyggerne og de ansatte i kommunen blir inkludert i de politiske prosessene.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her