Info etter Folkemøtet i Våler Herredshus


På folkemøtet 6.9 beskrev gruppeleder Benedicte Dypvik noen av Høyres satsingsområder de nærmeste årene - https://www.facebook.com/Sigurd.knap/videos/10157311305650461/ og https://www.facebook.com/Sigurd.knap/videos/10157311612075461/

Kommunikasjon og dialog med politikere i kommunestyret ble etterspurt av mange som var tilstede.


Høyere inviterer alle som er interesserte til Høyres gruppemøter der politiske saker diskuteres som kommer i nærmeste påfølgende formannskap og kommunestyre.


Gruppemøtene blir annonsert her på hjemmesidene til Våler Høyre