Økonomiske bidrag 2011

Høyres Valgfond har i 2011 fått følgende bidrag over 30 000 kr

 • 50 000 kroner fra Mustad Industrier AS
 • 100 000 kroner fra Bjørgvin AS
 • 250 000 kroner fra Sundt AS
 • 50 000 kroner fra Belships AS
 • 200 000 kroner fra Parra Eiendom AS
 • 225 000 kroner fra Høeg Autoliners AS
 • 50 000 kroner fra Harald Moræus-Hanssen
 • 30 000 kroner fra Lorentzens Skibs Management AS
 • 50 000 kroner fra Nordic Shipping AS
 • 150 000 kroner fra Wilh. Wilhelmsen ASA
 • 150 000 kroner fra Fraternitas AS
 • 100 000 kroner fra Sole Invest AS
 • 30 000 kroner fra Kevlar AS
 • 200 000 kroner fra Arne Blystad
 • 100 000 kroner fra Reiten Investment Company
 • 200 000 kroner fra Gaudus Holding SE
 • 200 000 kroner fra Gaudus Se
 • 100 000 kroner fra Hans Herman Horns Stiftelse
 • 100 000 kroner fra Johan H. Andresen seniors dødsbo (via: Ferd AS)
 • 100 000 kroner fra Morten Astrup
 • 30 000 kroner fra Møllergruppen AS
 • 50 000 kroner fra Anton B. Nilsen
 • 500 000 kroner fra Christen Sveaas
 • 500 000 kroner fra Canica AS