Økonomiske bidrag 2019

Høyres Valgfond har i 2019 fått følgende bidrag over 10 000 kr:

 • Pecunia AS – kr 500 000,-
 • M25 Industrier AS – kr 50 000,-
 • Arne Fredly – kr 100 000,-
 • AS Draupner – kr 100 000,-
 • Fraternitas AS – kr 25 000,-
 • Eiendomsspar AS – kr 995 000,-
 • Surfside Holding AS – kr 100 000,-
 • Parra AS – kr 100 000,-
 • Sole Kapital AS – kr 500 000,-
 • Kevlar AS – kr 50 000,-
 • Ledew AS – kr 50 000,-
 • Christian Bjelland – kr 25.00,-
 • Jens B. Raanaas – kr 30 000,-
 • JSL AS – kr 50 000,-
 • Kistefos AS – kr 1 000 000,-
 • Langebru AS – kr 100 000,-
 • Pactum Theta AS – kr 100 000,-
 • Letron AS – kr 50 000,-
 • Tinden Holding AS – kr 50 000,-
 • A/S Javipa – kr 25 000,-
 • Pelicahn AS – kr 25 000,-
 • Bjerke Eiendom AS – kr 50 000,-
 • Bjørn Noren – kr 20 000,-
 • Furuholmen Invest AS – kr 250 000,-
 • Jørgen Martin Breda Grønneberg – kr 18 000,-
 • Reiten Investment Company AS  – kr 250 000,-
 • Arne Stabell Eriksen  – kr 12 000,-
 • Agra AS  – kr 750 000,-
 • Kistefos AS – kr 1 300 000,-
 • Canica AS – kr 2 000 000,-
 • Løvenskiold-Vækerø AS – kr 200 000,-
 • Pactum Gamma AS – kr 50 000,-
 • Christian Stabell Eriksen – kr 100 000,-