Arne Jørstad

45228152

Tilhørighet

  • Lier Høyre
  • Lier Senior Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Lier Høyre 2015 2023
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2018 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Viken Høyre 2018 2019
Representant Kommunestyret Lier Høyre 1995 2015
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2007 2007
Nestleder Foreningsstyret Lier Høyre 2003 2004
Kampanjeleder Foreningsstyret Lier Høyre 2004 2004
Kampanjeleder Foreningsstyret Lier Høyre 2002 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2003 2003
Nestleder Foreningsstyret Lier Høyre 1999 2002
Plan/aktivitetsleder Foreningsstyret Lier Høyre 1999 2002
Medlem Foreningsstyret Lier Høyre 1999 1999
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Lier Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 1991 1991