Anne Brit Navrestad

93495659

Tilhørighet

  • Lund Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Valgkampleder Foreningsstyret Lund Høyre 1993 1993
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 1990 1991
Representant Kommunestyret Lund Høyre 1988 1991
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 1989 1992
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 1990 1991
Varamedlem Stortingsgruppen Rogaland Høyre 1989 1993
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 1992 1995