Asta Syse

98403387

Tilhørighet

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 1991 1993
Medlem Bydelsforening Årstad Høyre 1989 1991
1. viseformann Bydelsforening Årstad Høyre 1987 1989