Arild Windsland

92646119

Tilhørighet

  • Birkenes Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Agder Høyre 2018 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2018 2019
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2016 2017
Nestleder Foreningsstyret Birkenes Høyre 2007 2016
Varamedlem Fylkesting Aust-Agder Høyre 2011 2015
Ordfører Kommunestyret Birkenes Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2014 2015
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2012 2013
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2011 2011
Varaordfører Kommunestyret Birkenes Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2007 2007
Styremedlem Foreningsstyret Birkenes Høyre 2003 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2003 2003
Representant Kommunestyret Birkenes Høyre 1988 1991