Aase Lilleskare Lund

  • Stord Høgre
  • 91559455

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Stord Høgre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Stord Høgre 2011 2011