Åse Marie Hovet

  • 48299515

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Valle Høgre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Valle Høgre 2011 2015