Anders J H Eira

  • Kautokeino Høyre
  • 7848 7700
  • 97678339

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Kautokeino Høyre 2007 2015
Varamedlem Foreningsstyret Kåfjord Høyre 2013 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 2011 2011
Styremedlem Foreningsstyret Kautokeino Høyre 1996 1999
Landsmøtevalgt Sentralstyret Høyre 2002 2004
Representant Kommunestyret Kautokeino Høyre 1999 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 1991 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 2001 2001
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 2004 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 2007 2007
Varamedlem Fylkesting Finnmark Høyre 1999 2002
Varamedlem Stortingsgruppen Finnmark Høyre 2001 2005
Forslag Stortingskandidater Finnmark Høyre 2008 2008