André Oktay Dahl

  • BF 05 Frogner Høyre
  • +4790542597
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2008 2009
Formann Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 1997 1998
Leder Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2008 2012
1. viseformann Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 1995 1997
Stortingsrepresentant Foreningsstyret Skedsmo Høyre 2001 2007
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Høyre 2001 2013
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2005 2013
Representant Kommunestyret Rælingen Høyre 1995 1999
Representant Fylkesting Akershus Høyre 1999 2006
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2000 2001
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2004 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Rælingen Høyre 1995 1995
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 1996 1997
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Rælingen Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Unge Høyres Landsforbund 2001 2001
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2002 2003
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 1997 2005
Varamedlem Kommunestyret Rælingen Høyre 1999 2003
Forslag Stortingskandidater Akershus Høyre 1996 1996