Ann Britt Våge Fannemel

  • Volda Høgre
  • 70078883
  • 92833041

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Volda Høgre 2003 2003
Kumulert Kommunestyrenominerte Volda Høgre 2011 2011
Representant Kommunestyret Volda Høgre 2011 2015
Varamedlem Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2010 2011
Leder Foreningsstyret Volda Høgre 2002 2005
Kasserer Foreningsstyret Volda Høgre 2012 2014
Kampanjeleder Foreningsstyret Volda Høgre 2011 2014
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Volda Høgre 2012 2014
Representant Kommunestyret Volda Høgre 2003 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Volda Høgre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Volda Høgre 2007 2007
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Volda Høgre 2007 2014
Varamedlem Kommunestyret Volda Høgre 2007 2011