Anne Holen Helseth

  • 90866825

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Fræna Høyre 2011 2015