Anne Liv Homme Mork

  • Bykle Høgre
  • 97001898

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Bykle Høgre 1999 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2011 2011
Nestleder Foreningsstyret Bykle Høgre 2003 2012
1. viseformann Foreningsstyret Bykle Høgre 1989 1990
Sekretær Foreningsstyret Bykle Høgre 1987 1989
Sekretær Foreningsstyret Bykle Høgre 1990 2002
Sekretær Foreningsstyret Bykle Høgre 2003 2012
Opplæringsleder Foreningsstyret Bykle Høgre 1990 2002
Representant Kommunestyret Bykle Høgre 1999 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2007 2007