Anne Mari Skinnes Pedersen

  • Krødsherad Høyre
  • Medlem - Krødsherad Høyre - Foreningsstyret
  • 9014 7300
  • 90147300

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 2015 2015
Valgkampleder Foreningsstyret Krødsherad Høyre 1999 1999
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Krødsherad Høyre 1995 1997
Medlem Foreningsstyret Krødsherad Høyre 1999 1999
Medlem Foreningsstyret Krødsherad Høyre 2003 2012
Styremedlem Foreningsstyret Krødsherad Høyre 1990 1993
Styremedlem Foreningsstyret Krødsherad Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Krødsherad Høyre 2007 2007