Arne Broberg

  • Ringerike Høyre
  • Ringerike og Hole Unge Høyre
  • Representant - Ringerike Høyre - Kommunestyret
  • Medlem - Ringerike Høyre - Foreningsstyret
  • 2294 7650
  • 91562950
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Ringerike Høyre 2003 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Ringerike Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2007 2007
Ansv - Samferdsel Arbeidsutvalget Ringerike Høyre 2011 2015