Arne Hoel Gravdal

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Sola Høyre 2007 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2011 2011
Nestleder Foreningsstyret Sola Senior Høyre 2015 2016
Kasserer Foreningsstyret Sola Høyre 2005 2007
Medlem Foreningsstyret Sola Senior Høyre 2011 2015
Sekretær Foreningsstyret Sola Senior Høyre 2015 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Sola Høyre 2005 2006
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Sola Senior Høyre 2016 2016
Pensjonistansvarlig Foreningsstyret Sola Høyre 2005 2007
Representant Kommunestyret Sola Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2007 2007
Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Sola Senior Høyre 2009 2011
Varamedlem Kommunestyret Sola Høyre 1999 2007
Varamedlem Foreningsstyret Sola Høyre 2000 2002